Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Planera din inspelning med hjälp av manus

Det är bra att planera din video innan inspelningen, det spar dig tid och underlättar efterarbetet. Ett genomarbetat manus gör det lättare att se om videons syfte, struktur och lärandemål är tydliga. Det gör det även lättare att se hur videons olika delar förhåller sig till varandra.

Tips! När du planerar din video bör du ha i åtanke vad videon fyller för syfte och hur studenterna ska använda videon tillsammans med annat kursmaterial.

Spara tid genom att planera din video

När du planerar din video bör du skriva ned allt du vill få med och hur det ska ingå i videon. Detta blir ett slags manus som kommer hjälpa dig vid inspelningen och vid eventuell redigering. Manuset hjälper dig få en överblick av innehållet i videon och ger dig därför möjlighet att innan inspelningen kontrollera att innehållet presenteras tydligt och pedagogiskt.

Den tid du ägnar åt förproduktion och manusarbete brukar löna sig både under inspelning och vid den eventuella redigeringen. Det går snabbare att redigera upprepade gånger i ett manus än att göra flera omtagningar vid inspelningen, eller redigera videon i efterhand. Manusarbetet hjälper dig även att upptäcka problem i texten och upplägget i god tid innan inspelningen.

Obs! Om ditt manus känns som en börda vid inspelningen kan du frångå det, i synnerhet om du fastnar vid formuleringar.

Två typer av manus

De två typerna av manus som du rekommenderas att använda är:

  • talmanus – vad som ska sägas
  • bildmanus – hur innehållet ska visas.

Dessa två typer av manus förklaras i mer detalj under rubrikerna som följer.

Obs! Manus existerar för att hjälpa dig, så använd bara de typerna av manus som passar för din video.

Talmanus – vad som ska sägas

I talmanuset skriver du ner det som ska sägas på det sätt du föredrar. Det kan vara längre textpartier eller i form av punktlistor och stödord. Målet är att få med allt det väsentliga i videon och i din planerade ordning, inte att ordagrant återge texten.

Öva gärna på att läsa upp talmanuset innan inspelning. På så vis får du en känsla av om den behöver förenklas och om du fastnar på särskilda meningar och ord. Du får även en uppfattning av videons längd om du tar tid på din uppläsning.

Tips! Om du följer ditt talmanus kan det underlätta vid eventuell efterproduktion, speciellt om någon annan hjälper dig med det. Exempelvis vid redigering eller textning (stavning).

Obs! Om du har visuellt innehåll som behöver förklaras i ord (verbaliseras), skriv då in beskrivningarna i talmanus.

Bildmanus – hur innehållet ska visas

Målet med ett bildmanus (storyboard) är att underlätta inspelningen genom att i förhand ha tänkt ut och skissat upp hur och vad som ska visas i videon. Bildmanuset kan bestå av väldigt enkla skisser så länge du förstår vad du tänkt visa och hur. Ibland räcker det med textbeskrivning av vad som ska visas.

Koppla bildmanuset till talmanuset med korta hänvisningar till vad som ska sägas i motsvarande bild. Detta förenklar att använda dem samtidigt och kommer även att underlätta om du exempelvis behöver ta hjälp av en assistent som sköter kameran. Det kan även hjälpa dig vid eventuell redigering.

Exempel på vad ett bildmanus kan innehålla:

  • Position av viktiga objekt och eventuella rörelser i bild (kan indikeras med pilar).
  • Position av personer.
  • Förändringar av kamerans position, vinkel eller bildstorlek (närbild, halvbild, helbild).
  • Interaktiva inslag, exempelvis när quiz ska läggas in.
  • Media som visas vid inspelningen.
  • Media som ska läggas in i efterhand.

Med media avses exempelvis stillbilder, andra videoinslag, ljud, animationer och skärmåtergivningar. Kom ihåg att kontrollera att du har tillåtelse att använda materialet enligt upphovsrätten och GDPR.

Manuset kan omarbetas vid behov

Känn dig inte bunden till manuset om du får idéer på förbättringar under inspelningen eller vid redigeringen. Var dock försiktig med att göra stora förändringar under pågående produktion då det kan få genomgående konsekvenser. Det är bättre att ha gjort klart en video än att göra den perfekt.