Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hur du gör en pedagogisk video

Här finns tips och råd kring hur du skapar en pedagogisk video. Du bör bland annat planera inspelningen med hjälp av manus och fundera på vilken längd på video som passar bäst. Det finns också tips kring specifika typer av videos: introduktiosvideo för en kurs, undervisningsvideo, demo- och introvideo, samt video som audiovisuell återkoppling.

Planera din inspelning med hjälp av manus

Det är bra att planera din video innan inspelningen, det spar dig tid och underlättar efterarbetet. Ett genomarbetat manus gör det lättare att se om videons syfte, struktur och lärandemål är tydliga. Det gör det även lättare att se hur videons olika delar förhåller sig till varandra.

Planera din inspelning med hjälp av manus

Lång eller kort video?

Längden på en utbildningsvideo får ofta mycket fokus, men det är mer komplicerat än att en kort video alltid är bäst. Här hittar du hjälp med att välja längden på din video och hur du hanterar en längre video med tidsstämplar och kapitelndelning. Du får även tips om hur du kan referera till andra videor utan att förvirra dina studenter och utan att försvåra framtida kursutveckling.

Lång eller kort video?

Introduktionsvideo för din kurs

En introduktionsvideo är ett uppskattat sätt att presentera dig själv och din kurs. Du som lärare kan kontrollera det första intrycket studenterna får av dig och av kursen och studenterna känner sig mer välkomnade än om det bara är text. Med videon kan du även skapa engagemang och sätta förväntningar.

Introduktionsvideo för din kurs

Undervisningsvideo

En undervisningsvideo fokuserar på att lära ut ett koncept, ämne eller teori av olika slag. Den rekommenderade strukturen är att dela upp videon i inledning, innehåll och sammanfattning. Här förklaras vad som bör vara med i de olika delarna.

Undervisningsvideo

Demo- och introvideo

Video är ofta ett av de bättre formaten för demonstrationer eller för att instruera studenter eftersom den tillåter dig att kringå många fysiska begränsningar. Du kan även fokusera studenterna på de viktigaste delarna med enkla inspelnings- och redigeringsknep.

Demo- och instruktionsvideo

Audiovisuell återkoppling – så gör du

Audiovisuell återkoppling till studenterna passar bra om du vill ge en lite mer personlig och summerande återkoppling. Planera och strukturera din återkoppling noga, då blir den mer givande för både dig och studenterna.

Audiovisuell återkoppling – så gör du