Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Undervisningsvideo

En undervisningsvideo fokuserar på att lära ut ett koncept, ämne eller teori av olika slag. Den rekommenderade strukturen är att dela upp videon i inledning, innehåll och sammanfattning. Här förklaras vad som bör vara med i de olika delarna.

Utveckla dina inspelade föreläsningar

Inspelade föreläsningar uppskattas av studenter, men det är snarare en dokumentation än en undervisningsvideo. En inspelad föreläsning kan tjäna på att klippas i och redigeras för att bli mer webbvänlig. Till exempel ta bort tekniska fel, felskrivningar, långa pauser, störningar och annat som inte ger någonting till tittaren. Du kan även lägga in annat material, som grafik, i din video som du inte kunde ha med på föreläsningen.

Struktur i videon

En undervisningsvideo bör ha en självständig struktur för att hjälpa studenterna förstå innehållet i videon och dess samband med annat kursmaterial. Denna sida förklarar hur du gör detta med följande indelning:

 • Inledning.
 • Innehåll.
 • Sammanfattning.

Kom ihåg att gärna Planera din inspelning med hjälp av manus .

Inledning

En inledning bör väcka intresse och nyfikenhet hos studenterna. Den hjälper även till att förbereda studenterna för hur de ska använda videon.

I inledningen bör du göra följande:

 • Förklara videons syfte. Exempelvis vilken del av kursen som ingår i videon och vilka problem som kommer lösas.
 • Beskriv kortfattat hur videon är uppbyggd och vad som ingår i varje del.
 • Nämn eventuella avgränsningar du gjort i videon.
 • Instruera hur studenterna förväntas studera videon.
 • Informera om de eventuella förutsättningarna som behövs för att följa med i videon. Exempelvis att studenterna sett en annan video, läst viss litteratur, har tillgång till viss programvara eller dylikt.

Tips! Ha gärna med kort inledning även innan varje enskild del. Det förtydligar att du gått vidare till nästa del och påminner studenterna om vad du sagt i början av videon.

Innehållet i videon

Du som lärare vet bäst vad som ska ingå i videon så dessa råd kommer fokusera på hur du effektivast presenterar ditt material i en video.

Håll din video fokuserad

Varje video bör behandla endast ett ämne eller ett fåtal relaterade ämnen för att kännas fokuserad och relevant för studenterna. Du kan därför upptäcka att visst innehåll lämpar sig bättre i en egen video, även om det är en del av samma lektion i salsbunden undervisning. Videons längd är alltså direkt kopplat till innehållet, till skillnad från salsbunden undervisning som alltid är beroende av fysiska begränsningar, exempelvis längden på salsbokningen.

Läs mer om att dela upp din video på sidan Lång eller kort video?

Ge tid för reflektion med naturliga och uttalade pauser

Videor har större möjligheter för reflektioner än föreläsningar då studenterna själva kontrollerar uppspelningen av videon. Men studenternas tankar måste få tid att sjunka in för att de ens ska komma på att pausa videon för att tänka vidare. Du bör därför ge rum för reflektion efter tankevärdigt material med pauser som känns naturliga. Exempelvis genom att du stannar upp en stund och tittar ned i dina papper eller med en övergång mellan två scener. Det känns även naturligt att ta pauser mellan kapitel, så kapitelindela gärna din video.

Du kan även använda dig av uttalade pauser och uppmaningar till reflektion. Studenter upplever ofta denna aspekt med video mycket positiv och blir hjälpta av när läraren exempelvis säger “nu kan ni pausa och testa det här själva”.

Minska distraktioner

Studenterna kommer troligen studera till din video utanför klassrummet och därför utsättas för fler distraktioner än vid klassrumsundervisning. Du kan hjälpa studenterna att koncentrera sig på rätt sak i videon genom att minska distraktionerna i den, exempelvis genom att:

 • ha en neutral bakgrund utan saker som rör sig eller blinkar
 • stänga av onödiga ljud- och ljuskällor
 • undvika bakgrundsmusik
 • stänga av bakgrundsprogram vid skärminspelning för att minska risken för aviseringar.

Studenternas uppmärksamhet ska vara riktad mot din röst och vad du visar. Gör ett inspelningstest innan du börjar filma och verifiera att allt låter bra och syns bra. Tänk på att inlagd dekorativ grafik eller visuellt innehåll kan upplevas som störande om det inte är relevant för undervisningen.

Peka ut vad studenterna ska vara uppmärksamma på i bild. Exempelvis genom att zooma in eller lägga in betoningseffekter så det viktigaste i bild blir inringat eller det enda i bilden som är i fokus.

Sammanfattningen knyter ihop

Sist i videon kan du lägga in en sammanfattning av det huvudsakliga innehållet i videon för att knyta ihop den. Oftast passar det bra med en lista över huvudpunkterna samt problem och lösningar som förklarats i videon. Sammanfattningen hjälper studenterna att reflektera över innehållet i videon.

Inspireras av andra

Sök gärna på internet efter exempel på undervisningsvideor av olika slag och låt dig inspireras av hur andra arbetat med video. På YouTube finns mycket exempel på instruktions- och demovideor som skapats i undervisningssyfte. När du tittar på videorna, fundera på hur ämnet lärs ut och hur videomediet utnyttjas för detta. Notera gärna hur läraren figurerar i videon, vad för slags grafiska inslag som förekommer och i vilka miljöer som läraren syns. Försök även fundera på var i en kurs som videon passar in och hur studenterna kan studera videon på bästa sätt.

KTH har även samlat en del exempelvideor: Inspiration - exempelvideor .