Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Demo- och instruktionsvideo

Video är ofta ett av de bättre formaten för demonstrationer eller för att instruera studenter eftersom den tillåter dig att kringå många fysiska begränsningar. Du kan även fokusera studenterna på de viktigaste delarna med enkla inspelnings- och redigeringsknep.

Demo- och instruktionsvideor visar ofta ett förlopp eller en process, men de olika videotyperna har olika fokus och syften. Innehållet i videotyperna kan vara såväl digitalt återgivet med animationer som inspelat med en kamera eller skärminspelning. Dessa typer av videor kan infogas som en del i en längre video eller bifogas separat efter en sådan.

Skillnaden på demo- och instruktionsvideor

Gränsen mellan demo- och instruktionsvideor kan kännas otydlig då de båda kan innehålla förklaringar och demonstrationer. Den egentliga skillnaden är syftet, vilket förklaras under följande två rubriker.

Demovideo visar vad som händer

En demovideo fokuserar på att demonstrera vad som sker och visualisera det eventuella resultatet eller reaktionen av den givna förutsättningen. Tittarna förväntas i regel inte att utföra momentet själv utan endast ta del av dess utgång. Till exempel om du vill visa effekten av ett moment i en laboration eller återge mätresultaten hos en apparat vid ett visst förhållande.

Instruktionsvideo beskriver utförandet

En instruktionsvideo fokuserar på hur ett förlopp eller process sker och beskriver även själva utförandet. Syftet med denna video är alltså att beskriva ett tillvägagångssätt som tittaren ska kunna utföra på egen hand. Oftast återges momenten stegvist med en förklarande berättarröst, men det kan även illustreras med hjälp av grafik och textflaggor. Till exempel om du vill visa dina studenter hur de ska använda en viss beräkningsmodell eller hur de ställer upp och utför en laboration.

Bestäm syfte och innehåll

Först behöver du bestämma varför du vill spela in en video och vilket innehåll som stödjer videons syfte. Du har troligen redan börjat tänka på ett upplägg, så resten av denna sida går igenom hur du effektivt presenterar det i en video. Kom ihåg att gärna Planera din inspelning med hjälp av manus .

Förtydliga videons fokus

Om studenterna är osäkra på vad videon ska visa är det lätt att de fokuserar på fel sak i videon eller inte förstår vad som händer. Detta skapar onödig kognitiv börda hos studenterna som hindrar dem i deras lärande. Därför bör du som skapar videon leda studenterna fokus till de viktiga delarna av din video. För att fokusera dina studenter på det viktiga kan du göra följande:

  • Variera inzoomningen. Använd exempelvis närbild för att visa detaljer och helbild för att ge översyn.
  • Betona med effekter. Exempelvis kan du byta färg på pennan, ringa in en detalj i ett redigeringsprogram, pausa bilden eller spela upp den i slow motion och mycket mer.
  • Minska distraktionerna. Målet är att det du vill att studenterna ska titta på är det mest intressanta i bild och att studenterna inte blir störda av orelevanta ljud.
  • Återge alla viktiga händelser muntligt. Detta kallas att verbalisera, vilket hjälper studenter att förstå vad som visas och gör även videon tillgänglig för de med nedsatt syn.
  • Komplettera gärna förenklade förklaringar eller modeller med komplicerade eller realistiska exempel.

Utnyttja möjligheterna med video

En demonstration eller instruktion i sal har flera fysiska begränsningar som en video saknar, exempelvis hur många som kan titta samtidigt. Detta gör att du kan visa din demonstration eller instruktion på ett nytt sätt så länge du utnyttjar videoformatets möjligheter. Till exempel kan du göra något av följande:

  • Pausa eller ändra hastigheten på en process medan du förklarar den. Exempelvis kan du visa snabba händelser i slow-motion.
  • Spela in från flera kameravinklar och byt mellan dem. Då ger du en tydligare och mer komplett bild än studenterna hade fått om de varit på plats. Exempelvis kan detta göra att du kan röra dig mer fritt framför tavlan utan att blockera för studenterna. Du kan också visa en process från vinklar som är svåra eller omöjliga för människor, som från en drönare eller inifrån en motor.
  • Visa två händelser parallellt på en delad skärm. Kan exempelvis användas för att visa närbild på ett mätinstrument samtidigt som händelsen den mäter eller för att jämföra två händelser, eller en händelse och en modell av händelsen.

För mer fördelar och möjligheter med video för demo- och instruktionsvideor, läs följande sidor från KTH:

Tips

  • Tydliga namn som kommunicerar videons syfte kan räcka som introduktion på korta demo- och instruktionsvideor.
  • Ta dig gärna en titt på KTH:s exempelvideor: Inspiration - exempelvideor .