Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Audiovisuell återkoppling – så gör du

Audiovisuell återkoppling till studenterna passar bra om du vill ge en lite mer personlig och summerande återkoppling. Planera och strukturera din återkoppling noga, då blir den mer givande för både dig och studenterna.

Spela in direkt i Canvas (Speedgrader) med "mediakommentar"

Läs hur du gör under rubriken "Lägg till mediakommentar" på sidan "Hur lämnar jag feedback-kommentarer på studentinlämningar i SpeedGrader?" (community.canvaslms.com) . Tänk på att du även måste sätta ett bokstavsomdöme på uppgiften, det räcker inte med en kommentar.

Spela in med Kaltura Capture (i KTH Play)

Du kan spela in med Kaltura Capture (i KTH Play) och sedan dela återkopplingen Canvas, eller Zoom om du använder den ytan med studenterna. Här kan du läsa om vilka inspelningsverktyg du kan använda dig av .

Planera din återkoppling

Planera vad du ska säga och vilka exempel du ska använda. Skriv ner en kort sammanfattning eller punkter, och tänk på vad du vill att dina studenter ska ta med sig från din återkoppling. Sen kan du prata mer spontant om det i videon.

Ha en tydlig struktur

Att organisera ditt budskap och ha en tydlig struktur är viktigt för att göra din återkoppling lättförståelig och enkel att följa för dina studenter.

Tre delar

En vanlig struktur för att ge återkoppling är att använda en introduktion, ett huvudbudskap och en avslutning. Även om återkopplingen inte är särskilt lång är det bra att ha den strukturen i åtanke. Här är ett exempel på hur du kan organisera din återkoppling när du ger feedback på en kursuppgift:

Introduktion

  • Säg "hej" och berätta att du ska ge feedback på studentens kursuppgift.
  • Förklara kort vilket ämne uppgiften handlade om och vad som var syftet med den. 

Huvudbudskap

  • Gå igenom de olika delarna i studentens uppgift och ge konkret feedback på vad som var bra och vad som kan förbättras. 
  • Du kan också kommentera på helheten, om det passar bättre för uppgiften. Förmedla då din generella uppfattning och känsla kring uppgiften. 

  • Fokusera på de viktigaste punkterna i uppgiften och undvik att gå för mycket in på detaljer som inte är relevanta. 

  • Använd exempel för att visa på hur studenten kan förbättra sitt arbete och ge konkreta förslag på åtgärder, om det passar för uppgiften. 

Avslutning

  • Sammanfatta din feedback och ge en kort summering av vad som var bra och vad som kan förbättras. 

  • Avsluta med att uppmuntra studenten och ge dem ett par tips på hur de kan ta med sig feedbacken och fortsätta utvecklas i sitt lärande.

Prata klart och tydligt

Prata tydligt och inte för snabbt, för att säkerställa att dina studenter förstår vad du säger. Var noga med att uttala ord korrekt och undvik att använda allt för svåra ord eller avancerad akademisk jargong. 

Använd gärna visuella hjälpmedel 

Använd gärna bilder, diagram eller andra visuella hjälpmedel för att förstärka ditt budskap och göra det mer lättförståeligt. Du kan också använda pilar, markeringar eller andra effekter för att visa på viktiga delar av din video. Visa gärna upp uppgiften medan du pratar om den.  

Var kortfattad och konkret 

Försök att vara så kortfattad och konkret som möjligt i din återkoppling. Fokusera på de viktigaste punkterna och undvik att gå in på för mycket detaljer. Detta kommer att göra din återkoppling mer effektiv och lättare att följa. 

Använd exempel 

Använd exempel för att förklara och hjälpa dina studenter att förstå vad du menar. Använd konkreta exempel som är relevanta för dina studenter och som de kan relatera till.Välj situationer där det inte finns ett enkelt svar eller där det finns flera sätt att angripa problemet. Du kan också använda exempel som involverar olika perspektiv eller som påverkas av olika faktorer.

Använd exempel som problematiserar

Till exempel, om du ger återkoppling på en studentuppgift om argumentation kan du jämföra två olika argument som båda har för- och nackdelar. Du kan beskriva hur det ena argumentet har styrkor i en viss kontext medan det andra argumentet kan ha fördelar i en annan kontext. Du kan också diskutera hur olika perspektiv kan påverka en persons syn på argumenten och hur man kan använda sig av olika strategier för att övertyga någon med ett visst perspektiv.

Genom att använda exempel som problematiserar i din återkoppling kan du hjälpa dina studenter att förstå de olika faktorer som påverkar deras prestationer och hjälpa dem att tänka kritiskt och analytiskt om sina egna arbeten. Detta kommer i sin tur att hjälpa dem att växa och utvecklas som studenter.

Här blir återkopplingen lite längre, men kom ihåg att du bestämmer längden och det viktiga är att du tycker att din återkoppling passar uppgiften.

Var positiv och stöttande 

Vad tycker studenterna om video?

Videons betydelse för lärandet – studenternas perspektiv (Lunch 'n' Learn 22-10-05).

Var positiv och stöttande i din återkoppling för att motivera dina studenter. Beröm dem för vad de har gjort bra och ge konstruktiv kritik för vad de kan förbättra. Detta kommer att hjälpa dem att växa och utvecklas.