Till innehåll på sidan

Byte av kurspaketeringstillfälle

Viktigt att tänka på

 • Det finns oftast flera programtillfällen på samma starttermin, det man i gamla Ladok kallade för kull. Antagningskod som startar med 32XXX är studenter antagna via UHR men det finns oftast andra programtillfällen för senare del antagna, DD-studenter etc
 • Man kan följa upp studenter på det ursprungliga programtillfället även om man gjort ett programtillfällesbyte på dem

Tips och färgförklaring

 • Öppna minst två fönster när du startar Ladok
 • Du använder ”*” när du söker på del av namn, personnummer etc
 • När du sökt ut en student kommer du till översiktsbilden av hens resultat. Om du vill göra något aktivt (anta till kurs, studieuppehåll etc.) måste du gå till fliken ”Studiedeltagande”
 • I lathunden används två färger. RÖD betyder att du ska göra något aktivt. GUL betyder att viss information uppmärksammas men du behöver inte göra något aktivt

____________________________________________________________________________

 • Sök upp studenten på startsidan genom att ange personnumret ,efternamn, förnamn eller del av namn. Använd dig av sökstjärna (*) om söker på del av namn eller del av personnumret.
 • Klicka på ”Sök”
 • personnummer, förnamn, efternamn
 • Klicka på fliken ”Studiedeltagande”
 • Klicka på ”Välj” under det program du vill göra programtillfällesbyte
 • Välj ”Förbered tillfällesbyte på kurspaketering”
Student, studiedeltagande. Förbered tillfällesbyte på kurspaktering
 • Välj det nya programtillfället för studenten
 • Skriv in från och med vilket datum studenten ska kunna registrera sig på kurser
 • Klicka på ”Nästa”
Välj nytt tillfälle, skriv in vilket datum utbildningen är tillgänglig från
 • Placera det nya programtillfället ”Som egen studieplan”
 • Klicka ”Nej” på Senare del
 • Klicka på ”Nästa”
Tillfället placeras, klicka i som egen studieplan och senare klicka på nej. Klicka nästa
 • Kontrollera att uppgifterna stämmer
 • Klicka på ”Bekräfta”
Förhandsgranska, information om tillfällesbyte för program syns. Klicka Bekräfta
 • Statusen på programtillfället är satt som ”Ej påbörjat”
 • Kursregistrering startat det nya programtillfället
Statusen för programtillfället syns som ej påbörjat
 • När studenten registreras på en kurs inom det nya programtillfället sätts det gamla programtillfället till ”Ej pågående” och kurser studenten är antagen eller registrerad på placeras inom det nya programtillfället
det gamla programtillfäkket syns nu som ej pågående

Steg för steg

 1. Sök upp studenten från startsidan
 2. Klicka på sök
 3. Klicka på ”Studiedeltagande”
 4. Klicka på ”Välj” under programmet
 5. Välj ”Förbered tillfällesbyte på kurspaketering”
 6. Välj det nya programtillfället
 7. Skriv in datum från vilket studenten kan registrera sig
 8. Klicka på ”Nästa”
 9. Klicka på ”Bekräfta”
 10. För inresande utbytesstudenter: För att starta det nya utbytestillfället flytta en kurs där det finns en registrering med ” Ändra placering i studieplanen
Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-25