Till innehåll på sidan

Checklista: Kursinformation för fristående kurser

Det är viktigt att information om fristående kurser fylls i på ett tydligt och säljande sätt för att så många som möjligt ska hitta till och vilja söka KTH:s kurser. När presumtiva studenter ska hitta fristående kurser att söka till får de information om kursen under kursens webbsida i Kurs- och programkatalogen, också kallat Om kursen. Här kan du läsa om hur du fyller i eller uppdaterar kursinformation för en fristående kurs.

Om kursen är KTH:s officiella plats för kursinformation 

Du kan hitta kursens webbsida genom att söka i Kurs- och programkatalogen här: Sök kurs

Kursens webbsida i Kurs- och programkatalogen, också kallat Om kursen, hänvisas sökande in till bland annat från antagning.se  och KTH:s egna sökverktyg för fristående kurser . Det är KTH:s officiella plats för kursinformation och det är viktigt att all information om kursen finns ifylld. Saknas kursinformation är det svårare för en presumtiv student att göra ett välgrundat val.

På den här sidan har vi kort sammanfattat den kursinformation som är viktig att fylla i och tips kring hur du gör det på ett bra sätt. Informationen riktar sig till kursansvarig, examinator, utbildningshandläggare och andra som tar fram och publicerar kursinformation.

Checklista: Tre steg till bra kursinformation

1. Kort kursbeskrivning och kursbild

Bild som visar hur kursinformation och bild ser ut på kurssidan.

Kursbeskrivningen är det viktigaste att fylla i. Det är den besökarna möter först i KTH:s egna sökverktyg och på Om kursen-sidan. På vissa externa sidor som samlar utbildningar syns också kursbeskrivningen. Det ska vara en kortfattad och säljande beskrivning av vad kursen handlar om och vad man lär sig. Lägg även gärna till något om hur kunskaperna relaterar till arbetsmarknaden.

Texten rekommenderas att vara kort, kring 3 meningar lång. Det går att lägga in längre text vid behov, till exempel för avancerade kurser där innehållet behöver förklaras djupare.

En bild är också bra att lägga in för att ge en känsla av vad kursen handlar om. Har du inget eget bildmaterial finns en bildbank för fristående kurser i OneDrive här: Bildbank för fristående kurser (OneDrive)
Alla bilder i bildbanken är helt fria att använda direkt till Om kursen, utan tillskrivning.

Hur och var uppdaterar jag?

Text och bild läggs in av kursansvarig, examinator eller annan person som har behörighet till Om kursen (till exempel skolkommunikatör, behörighet beställs av UA) via ”Om kursens administrationsverktyg” och funktionen ”Introduktion till kursen”. Informationen går att uppdatera när som helst via Om kursens administrationsverktyg.

2. Sökord för fritextsökning på antagning.se

Missa inte att fylla i sökord för kursen! Det hjälper intresserade att hitta kursen via fritextsökning på antagning.se och snart i KTH:s egna sökverktyg. Fyller du i relevanta sökord ökar det antalet potentiella studenter som kan hitta kursen. Max 15 sökord per kurs.

Sökorden ska vara ord som du tror sökande kan tänkas använda för att hitta kursen eller det ämne kursen handlar om. Det kan exempelvis vara bra att ange populära uttryck eller branschord relaterade till kursens ämne. Om kursen riktar sig till särskilda yrkesgrupper eller jobbtitlar kan det vara relevanta sökord att ange.

Hur och var uppdaterar jag?

Sökord skrivs in i systemet Kopps och uppdateringar kan göras av någon med behörighet i systemet, exempelvis en utbildningshandläggare på din skola.

3. Övrig kursgemensam information

På webbsidan för kursen finns även information som hämtas från systemet Kopps. Se över om informationen under alla rubriker på sidan är aktuell eller behöver uppdateras. Fundera på om allt som är viktigt att veta om kursen framkommer på sidan.

Under rubriken Kursupplägg rekommenderar vi att du beskriver om kursen undervisas på plats eller distans. För yrkesverksamma är det värdefullt att få veta om kursen undervisas på plats, på distans eller kanske en hybridlösning. Ges kursen främst online med enstaka campusträffar är det viktigt att det framgår. Beskriv också hur undervisningen på kursen är upplagd, exempelvis föreläsningar varvade med övningar och seminarier.

Ges din kurs helt på distans?

Om din kurs ges 100 % på distans, missa inte att det går att ange 0 obligatoriska träffar i Ladok. Fylls det i syns kursen i ännu fler sökresultat på antagning.se eftersom att kursen då syns om man filtrerar på "Endast distans utan sammankomst". Mejla ladok@kth.se  och be dem lägga in 0 i fältet "Obligatoriska träffar".

Fyll i alla rubriker

Det är viktigt att fylla i information under alla rubriker. Om information under en rubrik inte är inlagt står det ”Ingen information tillagd”. Är någon rubrik inte aktuell, exempelvis kurslitteratur, är det bättre att fylla i ”Kursen kräver ingen kurslitteratur”, ”Kurslitteratur får du i samband med kursstart” eller liknande.

Hur och var uppdaterar jag?

Uppdateringar kan göras av någon med behörighet i systemet Kopps, exempelvis en utbildningshandläggare på din skola.