Till innehåll på sidan

Kontakta oss om livslångt lärande

Här hittar du information om kontaktvägar för livslångt lärande (LL) på KTH.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om livslångt lärande och fristående kurser.

Vanliga frågor och svar om livslångt lärande (FAQ)

Frågor om processer

För frågor om en specifik process, se kontaktperson/processledare för den processen.

För allmänna frågor om utbildningsadministrativa processer kontakta Karin Hellmalm, hellmalm@kth.se

Processer inom livslångt lärande

Kontakta ansvariga

Övergripande samordnare för livslångt lärande

Livslångt lärande-ansvariga (LLA) på KTH:s skolor

Kommunikation inom livslångt lärande