Till innehåll på sidan

Call for Papers 8:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Publicerad 2021-05-04

Skicka in bidrag och anmäl dig – det finns flera olika sätt att sprida och ta dela av erfarenheter och kunskap.

Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar 

är en nationell konferens för ingenjörsutbildning på högskolor och universitet med syfte att utveckla utbildningarnas kvalitet. Både lärare och ledare i högre utbildning ställs inför dagliga utmaningar, och framför oss har vi såväl bättre möjligheter som krävande utmaningar. Därför är det extra viktigt att träffas för att stärka ingenjörsutbildningarna.

Målet är att du som deltar ska:

  • få med dig något användbart till din egen praktik
  • bidra till och inspireras av en diskussion om morgondagens ingenjörsutbildning
  • få tillfälle att utvidga ditt nätverk

Du är välkommen och efterfrågad

Vi välkomnar alla som är intresserade av ingenjörsutbildning och har anpassat konferensen speciellt till dig som:

  • undervisar eller har ledaruppdrag vid ingenjörsutbildningar
  • har administrativt eller pedagogiskt utvecklingsuppdrag

Konferensens start- och sluttider

Start: Onsdag 24 november 2021 kl. 12.00

Slut: Torsdag 25 november 2021 kl. 16.00

Håll dig informerad om arrangemang via webbsidan:
KONFERENSEN FÖR SVERIGES INGENJÖRSUTBILDNINGAR