Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nya fortsättningskurser våren 2023 vid SU för KTH lärare

Publicerad 2022-12-14

En särskild överenskommelse gäller fortsättningskurser inom universitetsalliansen Stockholm trio, vilket innebär att lärare vid de tre lärosätena har möjlighet att delta i varandras fortsättningskurser utan kostnad i mån av plats.

Stockholm trio fortsättningskurser i högskolepedagogik

Fortsättningskurser i högskolepedagogik, resurser för pedagogisk utveckling och lärarkonferenser. Det och mer när högskolepedagogiska verksamheterna inom universitetsalliansen Stockholm trio samverkar för att stärka utveckling av undervisning och stödja lärosätenas lärare i sin professionella utveckling.

SU logo

Platser kvar i Stockholm universitets fortsättningskurser våren 2023

Just nu så finns det 4 kurser för dig som är lärare som du kan anmäla dig på inför våren från SU.

Kursanalys och kursutveckling

Här är nya fördjupningskursen som ger dig verktyg för effektiv och autentisk kursutveckling. Du formulerar en projektplan där "curriculum mapping" tillsammans med så kallad agil studentvärdering fungerar som en grund för att utveckla kursen du väljer att arbeta med. Planen för kursens utveckling ska sedan "förhandlas" med kollegor, studenter och ledning vid din institution, fast inom ramen för vår kurs gör du det i ett avslutande rollspel.

Kursanalys och kursutveckling – information och anmälan (su.se)

Moving feedback forward

Lär dig mer om formativ bedömning och feedbackprocesser och hur man utformar nya teorier och evidensbaserade metoder.
Moving feedback forward – information och anmälan (engelska, su.se)

Videoproduktion för lärare

Kursen som hjälper dig bli riktigt bra på att göra videofilmer. Du lär dig hela processen från koncept till manus till inspelning, redigering och publicering. Här producerar du en film under handledning.

Videoproduktion för lärare – information och anmälan (su.se)

Undervisning i hållbar utveckling

Högskolepedagogisk fördjupningskurs med pedagogisk forskning inom undervisning och lärande i hållbar utveckling. Du får hjälp pröva ett realistiskt förändringsarbete i din pedagogiska verksamhet.

Undervisning i hållbar utveckling – information och anmälan (su.se)

Ett nyhetsbrev för universitetslärare

Aktuell högskolepedagogisk forskning är ett nyhetsbrev som på ett lättillgängligt sätt delar ny forskning om undervisning och lärande med dig som undervisar vid Stockholms universitet, men som funkar även vid andra lärosäten. Redaktionen som består av universitetslärare vid fem olika institutioner väljer ut, sammanställer och publicerar kortare sammanfattningar av relevanta artiklar ur högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska tidskrifter.

Vår ambition är att ny kunskap ska leda till nya insikter och inspiration för dig att ta med i din undervisning.

Läs mer on aktuellt högskolepedagogisk forskning och Prenumerera på nyhetsbrevet här