ABE-skolans implementering av Rektors beslut för höstterminen 2020

Publicerad 2020-06-17

Mot bakgrund av regeringens meddelande om att universitet och högskolor kan återgå till undervisning på campus har rektor beslutat om anpassning av arbetsplatsförlagd verksamhet vid KTH höstterminen 2020.

 

Här hittar du aktuell information kring ABE-skolans implementering av beslutet, samt lokala rutiner och anpassningar på ABE-skolan utifrån rektors beslut V-2020-0450:

ABE-skolans implementering av Rektors beslut för höstterminen 2020