Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ansvarig utsedd för KTH:s medverkan i Korea-Nordic Future Challenge 2024

Publicerad 2024-02-07

Rektor beslutar att utse professor Mats Wilhelmsson, ABE, som ansvarig för KTH:s medverkan i Korea-Nordic Future Challenge under perioden 2024-01-01 – 2024-12-31.

Korea Foundation for Advanced Studies (KFAS) är en sydkoreansk stiftelse som tillsammans med KTH, Uppsala universitet och Aalto Universitetet har satt upp ett ledarskapsprogram kopplat till FNs hållbarhetsmål riktat till studenter på grund- och avancerad nivå. Det är 24 deltagande studenter i projektet, varav fyra vardera från KTH, UU och Aalto och 12 från olika koreanska universitet. Projektet ges till största delen online, men deltagarna träffas på en uppstartsvecka i Seoul i januari/februari och en avslutande vecka i Finland och Sverige i augusti.


Uppdraget innebär ansvar för att ta fram en utbildningsplan för projektet, undervisning samt ansvara för mentorer inom programmet. Arbetet genomförs tillsammans med akademiskt ansvariga på Uppsala universitet, Aalto Universitetet och KFAS.