Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arbetet med att utse skolchef ABE inleds

Publicerad 2022-10-20

Då nuvarande skolchef på ABE-skolan, Muriel Beser Hugosson kommer lämna sitt uppdrag vid årsskiftet, för Högskolan i Skövde, har KTH:s rektor nu inlett arbetet med att utse en ny skolchef.

Rektor har givit ordförande för den permanenta nomineringsgruppen i uppdrag att sammankalla gruppen och snarast inleda processen.

Processen är reglerad i KTH:s arbetsordning. Det ligger på gruppen att bestämma detaljerna kring processens utformning.

Målsättningen är att KTH:s nya rektor Anders Söderholm skall kunna fatta beslut om förordnande av skolchef under december månad.

För frågor kring processen hänvisas till den permanenta nomineringsgruppens ordförande Monica Ek .