Till innehåll på sidan

Avdelningar flyttar från Transportvetenskap till Byggvetenskap och Samhällsplanering och miljö

Publicerad 2017-12-08

Från den 1 januari 2018 kommer de två avdelningarna inom Institutionen för Transportvetenskap att placeras ut på andra institutioner inom skolan.

Stf. skolchef beslutar att flytta avdelningen för transportplanering, ekonomi och teknik (AHB) till Institutionen för Byggvetenskap samt att flytta avdelningen för systemanalys och ekonomi (AHD) till Institutionen for samhällsplanering och miljö.

I och med flytten inrättas avdelningen för transportplanering, ekonomi och teknik (AFP) på Institutionen för Byggvetenskap. På instiutionen för Samhällsplanering och miljö inrättas avdelningen för systemanalys och ekonomi (AGI).

De organisatoriska flyttarna ska vara genomförda till årsskiftet 2017/2018 med de nya organisatoriska tillhörigheterna gällande från 1 januari 2018.

Besluten omfattar respektive avdelning i sin helhet; inklusive personal, projekt, kurser, examinatorer, inventarier, anslagsmedel, myndighetskapital och annat som tillhör avdelningen. Separata beslut kommer att tas fram kring kurser, examinatorer, personal m.m.

I samband med detta kommer Institutionen för Transportvetenskap att upphöra som organisatorisk enhet. Verksamheten fortlöper inom avdelningarna. Ingen övertalighet föreligger.