Avdelningschef utsedd för avdelningen för bank och finans

Publicerad 2019-01-08

Prefekten beslutar i samråd med skolchef att utse Andreas Fili till avdelningschef för
Avdelningen för bank och finans vid Institutionen för fastigheter och byggande.
Beslutet gäller från och med 1 januari 2019 och tillsvidare fram till dess ett nytt beslut fattas.

Andreas Fili
Andreas Fili
forskare, avdelningschef 087907354

Tidigare avdelningschef Lotta Snickare har valt att stiga av uppdraget från och med årsskiftet 2018/2019.