Avdelningschef utsedd för avdelningen för bank och finans

Publicerad 2019-01-08

Prefekten beslutar i samråd med skolchef att utse Andreas Fili till avdelningschef för
Avdelningen för bank och finans vid Institutionen för fastigheter och byggande.
Beslutet gäller från och med 1 januari 2019 och tillsvidare fram till dess ett nytt beslut fattas.

Tidigare avdelningschef Lotta Snickare har valt att stiga av uppdraget från och med årsskiftet 2018/2019.