Avdelningschef utsedd för avdelningen för transportplanering

Publicerad 2019-10-14

Prefekten beslutar i samråd med skolchef att utse Erik Jenelius till avdelningschef för avdelningen för transportplanering vid Institutionen för byggvetenskap.
Beslutet gäller från och med 16 oktober 2019 och tillsvidare fram till dess ett nytt beslut fattas.