Till innehåll på sidan

Beslut om avslutande av Kompetenscentrum – Centrum för framtida stadsrum, CFP

Publicerad 2021-09-24

KTH:s rektor Sigbritt Karlsson beslutar att avsluta kompetenscentrum Centrum för framtida stadsrum, CFP.

Centret har pågått under 5 år (2016-09-06 – 2021-09-05) och planen var att ha centret i drift i ytterligare fem år, men på grund av brist på medel från Ax: son Johnson Foundation har parterna beslutat att avsluta centret efter första perioden. En självvärderingsrapport med begäran av avslutande har upprättats och presenterats för vicerektor för forskning, Annika Stensson-Trigell, som har godkänt rapporten och beslutat att avsluta centret.

Centret har letts av Tigran Haas, ABE-skolan och värdskola har hela tiden varit ABE-skolan.

Om Centrum för framtida stadsrum, CFP

KTH:s forskning kring samhällsplanering och stadsutformning är internationellt erkänt, särskilt
områden av växande betydelse såsom säkerhet och den byggda miljöns påverkan på mental och
fysisk hälsa.

För att ytterligare stärka denna miljö etablerades 2016 kompetenscentrumet KTH
Centre for the Future of Places (CFP), med extern medfinansiering av Ax:son Johnson stiftelse
för allmännyttiga ändamål inom samhällsplanering och stadsutformning, särskilt inriktat på det
offentliga rummet, där forskning och utveckling bedrivs i ett internationellt och tvärvetenskapligt
nätverk.