Till innehåll på sidan

Beslut om byte av föreståndare och förlängning av centrum - Centrum för Byggeffektivitet (CBE)

Publicerad 2021-09-24

Vicerektor för forskning Annika Stensson Trigell beslutar att:
- förlänga Centrum för Byggeffektivitets (CBE) mandatperiod till 2022-06-30.
- förlänga styrgruppens mandatperiod till 2022-06-30.
- godkänna ny föreståndare, Johan Silfwerbrand, med mandatperiod 2021-09-01 – 2022-06-30.

Om Centrum för Byggeffektivitet (CBE)

Centrum för Byggeffektivitet (CBE) etablerades 2016 som en plattform för samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle inom samhällsbyggnadsområdet, med verksamhetsområdena nätverksbyggande, forskning och utveckling samt kunskapsspridning och utbildning. Föreståndare har tidigare varit Kent Eriksson, ABE-skolan.

Centrum för Byggeffektivitet (CBE)

Centrumet föreslås förlängd mandatperiod till och med 2022-06-30. Centrum för Byggeffektivitet ska inkomma med en självvärdering inför en eventuell ytterligare förlängning av mandatperioden.

Centrumets styrgrupp föreslår Johan Silfwerbrand, ABE-skolan, till ny föreståndare. Förslaget är förankrat med ABE-skolans ledning. Mandatperioden föreslås vara 2021-09-01 – 2022-06-30. Johan Silfwerbrand är tillfrågad och har accepterat uppdraget.

Centrumets nuvarande styrgrupp föreslås förlängas till 2022-06-30, med undantag av ledamoten Johan Silfwerbrand som såsom föreslagen ny föreståndare är föredragande för styrgruppen.

Styrgruppen föreslås därför bestå av:

Jan Kjellson, Stockholms Byggmästareförening samt Peab (ordf.)
Mats Wilhelmsson, KTH
Grgo Omazic, Peab
Anna Martin, Akademiska Hus
Hans Söderström, Installatörsföretagen
Pontus Gruhs, Trafikverket
Ulrika Grundström, Tyréns

Johan Silfwerbrand
Johan Silfwerbrand
professor 087908033