Till innehåll på sidan

Beslut om förlängning av KTH Vattencentrum

Publicerad 2021-01-11

Centrumets nya mandatperiod sträcker sig mellan 2021-01-01 – 2023-12-31 och som föreståndare föreslås fortsatt David Nilsson som varit föreståndare för föregående mandatperiod.

Centrumet har genomfört en självvärderingsrapport för föregående mandatperiod, 2017-01-01 – 2020-12-31. En ny verksamhetsplan för den föreslagna förlängningsperioden ska inkomma till vicerektor för forskning innan 2021-06-30.

KTH Vattencentrum

KTH Vattencentrum (WaterCentre@KTH) är en plattform för innovation och tvärvetenskapligt samarbete över vetenskapliga och organisatoriska gränser. Centrumet startade i februari 2017 med finansiering från KTH i samverkan med Stockholms Stad, IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Environment Institute (SEI). Centrumet ser fram emot utmaningsdrivet samarbete med många fler organisationer inom vattenområdet under de kommande åren.