Till innehåll på sidan

Beslut om förlängning av KTH Vattencentrum

Publicerad 2023-12-21

Vicerektor för forskning Annika Borgenstam beslutar att förlänga centrumet KTH vattencentrum med mandatperioden satt till 2024-01-01 – 2025-12-31 samt utse universitetslektor Zahra Kalantari som föreståndare under hela perioden.

Centrumet har genomfört en självvärderingsrapport för föregående mandatperiod, 2021-2023. En ny verksamhetsplan för den föreslagna förlängningsperioden har tagits fram.

Zahra Kalantari
Zahra Kalantari
universitetslektor 087908693

KTH Vattencentrum (WaterCentre@KTH)

KTH Vattencentrum (WaterCentre@KTH) är en plattform för innovation och tvärvetenskapligt samarbete över vetenskapliga och organisatoriska gränser. Centrumet startade i februari 2017 med finansiering från KTH i samverkan med Stockholms Stad, IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Environment Institute (SEI).

KTH Vattencentrum

Styrgrupp (Mandatperiod 2024-01-01 – 2026-03-31)

  • Fredrik Gröndahl, ABE-skolan, Ordförande
  • Andrew Martin, ITM-skolan, styrelseledamot
  • Anette Seger, Vattenindustrin, styrelseledamot
  • Antonius van Maris, CBH, styrelseledamot
  • John Munthe, IVL Svenska Miljöinstitutet, styrelseledamot
  • Karina Barquet, Stockholm Environment Institute, styrelseledamot
  • Mårten Frumerie, Stockholm Vatten & Avfall, styrelseledamot
  • Viktoria Fodor, EECS, styrelseledamot