Till innehåll på sidan

Beslut om grundutbildningsansvar vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Publicerad 2022-06-23

Ställföreträdande skolchef beslutar, i samråd med vicerektor för utbildning, att utse Eva Liedholm Johnson till grundutbildningsansvarig (GA) för ämnesområdet samhällsbyggnad från och med 1 juli 2022 till och med 30 juni 2026. Omfattningen på uppdraget är 50 % av en heltidstjänst.

Vidare beslutar ställföreträdande skolchef att förlänga Malin Wennerholms uppdrag som delansvarig för grundutbildningen, i rollen som vice grundutbildningsansvarig, med ansvar för ämnesområdet arkitektur, från och med 1 juli 2022 till och med 30 juni 2026.

ABE-skolan har en huvudansvarig för skolans grundutbildning samt en delansvarig (vice) med ansvar för ämnesspecifika delar av grundutbildningen; området arkitektur och området samhällsbyggnad.

Grundutbildningsansvarigs ansvar

Enligt KTH:s riktlinje om utbildningens organisation (V-2019-0629) har grundutbildningsansvarig ansvar för kvalitén i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå vid skolan, för att skolans utbildningsprogram utvecklas i linje med KTH:s övergripande strategi och mål samt för kvalitén i skolans utbildningar för livslångt lärande. Utvecklingen av utbildningsprogram ska ske i samförstånd med KTH:s övriga skolor.


Vidare gäller att grundutbildningsansvarig ansvarar för

  • skolans program och kursutbud på behörighetsgivande nivå, grundnivå, avancerad nivå och för livslångt lärande samt att utbudet utvecklas i linje med KTH:s strategi och mål med särskild fokus på jämställdhet, hållbar utveckling, internationalisering och digitalisering
  • det övergripande systematiska kvalitetsarbetet för utbildning på behörighetsgivande nivå, grundnivå och avancerad nivå
  • att samverka med KTH:s övriga skolor kring frågor rörande utbildningskvalitet
  • strategi för studentrekrytering
  • utbildningens internationalisering och samverkan med det omgivande samhället

Grundutbildningsansvarig är även huvudområdesansvarig.