Till innehåll på sidan

Beslut om grundutbildningsansvarig och vice grundutbildningsansvarig år 2022

Publicerad 2022-01-12

Skolchef beslutar att Malin Wennerholm är grundutbildningsansvarig inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad under kvarvarande mandatperiod från och med 2022-01-01 fram till och med 2022-06-30.
Vidare beslutar skolchef att Kjartan Gudmundsson är vice grundutbildningsansvarig inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad under kvarvarande mandatperiod från och med 2022-01-01 fram till och med 2022-06-30.

Från och med årsskiftet 2018/2019 förändrades grundutbildningsorganisationen inom skolan på uppdrag av rektor. Efter samråd med rektor och prodekanus har skolan numera en huvudansvarig för skolans grundutbildning samt en delansvarig (vice) med ansvar för ämnesspecifika delar av grundutbildningen. Ansvarsfördelningen återfinns i skolans besluts- och delegationsordning. Tanken är att rotation skall ske mellan huvudansvarig och delansvarig årsvis under den fyraåriga mandatperioden.

THS har informerats om innehållet i beslutet i särskild ordning i enlighet med skolans rutin för studentinflytande.

Kjartan Gudmundsson
Kjartan Gudmundsson
universitetslektor 087906590