Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beslut om gruppchefer vid Institutionen för arkitektur

Publicerad 2022-06-28

Prefekten beslutar att förlänga uppdrag som gruppchef för Anders Bergström, Bojan Boric, Brady Burroughs, Claes Sörstedt och Weronica Ronnefalk samt utse Catharina Gabrielsson som gruppchef. Samtliga uppdrag gäller under perioden 2022-07-01—2023-06-30.

Gruppchefen har ansvar för all personal inom respektive grupp. Detta innebär att gruppchefen har ansvar för att tillse att gällande författningar och KTH:s interna föreskrifter tillämpliga på skolans verksamhet efterlevs inom gruppens verksamhet.