Till innehåll på sidan

Beslut om ledamot i KTH:s Stipendieråd

Publicerad 2021-11-29

Skolchef beslutar att utse universitetslektor Milan Horemuz till skolans ledamot i KTH:s Stipendieråd under mandatperioden 2022-04-01-- 2025-03-31.

Mandatperioden för KTH:s Stipendieråd löper ut 2022-03-31 och skolan behöver därför fatta beslut om skolans ledamot inför nästkommande mandatperiod.