Till innehåll på sidan

Beslut om namnbyte för avdelning på samhällsplanering och miljö

Publicerad 2021-04-23

Skolchef beslutar att Avdelningen för systemanalys och ekonomi (AGI) inom Institutionen för samhällsplanering och miljö ändrar namn från och med 1 maj 2021. Nytt namn är Transport och systemanalys (Transport and Systems Analysis).

Beslutet följer att en ansökan om att byta namn på avdelningen har inkommit från prefekten för Institutionen för samhällsplanering och miljö.

Avdelningschef