Till innehåll på sidan

Beslut om prefektuppdrag på institutionen för Byggvetenskap

Publicerad 2020-12-17

Skolchefen har utsett Johan Silfwerbrand till prefekt för institutionen för byggvetenskap under perioden 1 januari 2021 till och med 28 februari 2021.
Vice skolchef Mats Wilhelmsson har fått i uppdrag att under denna period leda processen att finna en permanent lösning för prefektuppdraget på institutionen.

Johan Silfwerbrand
Johan Silfwerbrand
professor 087908033

Tidigare utsedd prefekt Magnus Wålinder har begärt att få stiga av uppdraget. Fredrik Johansson tar över uppdraget som proprefekt som tidigare beslutat från och med 1 januari 2021.