Till innehåll på sidan

Beslut om programansvarig för mastersprogrammet Teknik och hållbar utveckling (TSUTM)

Publicerad 2021-12-02

Skolchef beslutar att utse universitetsadjunkt Jiechen Wu till programansvarig för mastersprogrammet Teknik och hållbar utveckling (TSUTM) från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2022. Uppdraget omfattar 20%.