Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beslut om utseende av Fakultetsförnyelseansvarig (FFA) vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Publicerad 2022-03-29

Skolchef beslutar att utse 1:a vice skolchef professor Björn Berggren till fakultetsförnyelseansvarig för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad från 1 mars 2022 och längst till och med den 28 februari 2026.

Enligt KTH:s arbetsordning har FFA ansvar för övergripande planering och uppföljning avseende skolans kompetensförsörjning inom utbildning och forskning och för att skolan i detta avseende följer KTH:s övergripande strategi och mål.