Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beslut om utseende av programansvariga för doktorsprogram

Publicerad 2022-06-23

Ställföreträdande skolchef beslutar, i samråd med forskarutbildningsansvarig, att utse programansvariga (PA) för nedan listade doktorsprogram.

Doktorsprogram

Programansvarig (PA)

Mandatperiod

Arkitektur

2022-07-01--2026-06-30

Byggvetenskap

2022-07-01--2026-06-30

Geodesi och geoinformatik

2022-07-01--2026-06-30

Humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av teknik, vetenskap och miljö

2022-07-01--2026-06-30

Konst, teknik och design

2022-07-01--2023-06-30

Mark och vattenteknik

2022-07-01--2023-06-30

Planering och beslutsanalys

2022-07-01--2023-06-30

Samhällsbyggnad: Management, ekonomi och juridik

2022-07-01--2026-06-30

Programansvarig (PA)

Enligt KTH:s riktlinje om utbildningens organisation (V-2019-0629) ansvarar programansvarig på forskarnivå för:

• att bevaka frågor rörande doktorandernas utbildningsmiljö
• programmets systematiska kvalitetsarbete
• att programmet uppfyller programmets lärandemål
• programmets genomförande
• introduktion av doktorander
• programsammanhållen kontakt och information

Programansvarig leder forum på programnivå (programråd) med lärare, utbildningshandläggare, och i förekommande fall extern representant. Studenterna har rätt att vara representerade.