Björn Berggren blir ansvarig för KTH:s strategiska arbete i Sydostasien

Publicerad 2019-12-20

Rektor har beslutat att ge Professor Björn Berggren uppdraget som ansvarig akademiker för strategiskt arbete i Sydostasien från 2020-08-31. Uppdraget omfattar 20% av heltid.

KTH har omfattande samarbeten med universitet i Sydostasien och då särskilt i Singapore. Det gäller samarbeten inom såväl forskning som utbildning. Samarbetet inom utbildning består främst i ett omfattande studentutbyte med Nanyang Technological University (NTU) och med National University of Singapore (NUS). I samarbetet med NUS ingår även det särskilda programmet för utbytesstudier i kombination med praktik på företag, NUS Overseas Colleges. Utöver detta arbetar KTH aktivt med studentrekrytering, samarbeten med universitet och företag i övriga Sydostasien.
Ansvarig akademiker ansvarar för att ta fram en aktivitetsplan med en övergripande planering för kalenderåret. Planen utarbetas tillsammans med ansvarig handläggare vid GVS/EDO/IRO och i samråd med vicerektor för globala relationer och IRO:s ledning.

Professor Anders Hult, CBH-skolan, innehar uppdraget som ansvarig akademiker för Sydostasien under perioden 2020-01-01 - 2020-08-31. Från 2020-08-31 tar Björn Berggren över rollen fram till 2020-12-31.