Till innehåll på sidan

Bra resultat - Extern miljörevision 2023

Publicerad 2023-05-12

Den 19-20 april gästades KTH av certifieringsorganet Qvality för en uppföljande miljörevision. KTH fick mycket positiv feedback för sitt engagerade hållbarhetsarbete och kommer få fortsatt certifiering efter att två avvikelser har besvarats. Avvikelserna avser att inaktuella säkerhetsdatablad hittades vid besök i labb och att det behöver bli tydligare för berörda personer hur rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket går till. Även 14 förbättringsförslag delades ut.

Kontakta kth-miljo@kth.se  för att få tag i rapporten i sin helhet.