Till innehåll på sidan

Byte av biträdande PA för Hållbar samhällsplanering och stadsutformning

Publicerad 2018-09-25

Skolchefen beslutar att utse Helen Runting till biträdande programansvarig (PA) för masterprogrammet Hållbar samhällsplanering och stadsutformning/Sustainable Urban Planning and Design under perioden 2018-07-01 fram till och med 2018-12-31.
Helen Runting ersätter Daniel Koch som biträdande PA.

Mandatperioden för nuvarande uppdrag som programansvarig (grundutbildning) inom skolan avslutades den 30 juni 2018. Mandatperioden har forlängts fram till och med 31 december 2018.

Peter Brokking är programansvarig för programmet med forlängd mandatperiod fram till och med 31 december 2018. Grundutbildningsansvarig för Arkitektur har lämnat in en ansokan om att ändra biträdande PA för masterprogrammet från Daniel Koch till Helen Runting för resterande del av den förlängda mandatperioden.

runting