Dags för första mötet för ABE:s nyinrättade skolkollegium

Publicerad 2020-06-04

ABE Skolkollegiet har börjat formera sig under våren och kommer att utvecklas vidare under hösten. Framförallt kommer skolkollegiet att sammanträda två gånger per termin för att diskutera gemensamma frågeställningar. Mötena är öppna för alla skolans kolleger, oberoende av uppdrag i linjeorganisationen, som vill bidra och delta i diskussionerna. Fredagen 12 juni sker det första mötet för skolkollegiet.

Erik Stenberg och Agnieszka Zalejska Jonsson

En beredningsgrupp med valda kollegor från alla institutioner kommer att filtrera och prioritera frågeställningarna och planera skolkollegiets sammanträden. Beredningsgruppen har en ordförande och vice ordförande som leder arbetet. Dessa två ingår även i en KTH-övergripande grupp ledd av dekanus och prodekanus tillsammans med de andra skolornas ordförande och vice ordförande. Skolkollegiet kan också komma att fungera som en typ av remissinstans/bollplank för KTH:s fakultetsråd och även ABE-skolans ledning.

Skolkollegiets ordförande Erik Stenberg och vice ordförande Agnieszka Zalejska Jonsson ser fram emot att träffa hela kollegiet för första gången och börja utbyta erfarenheter.

ABE-skolans första Skolkollegium ”Hur har vårens snabba digitalisering påverkat kvalitén i verksamheten?”- 12 juni 2020

Datum: 2020-06-12 kl. 10.30 - 12.00
Skolkollegiet har som uppdrag att lyfta, diskutera och utveckla frågor som är relevanta för dem som kolleger på KTH. Det första mötet sker via Zoom.

Kallad till skolkollegiets möten är den som med en omfattning om minst 50 procent av heltid är
• anställd tillsvidare som professor, lektor, adjunkt eller forskare;
• anställd som biträdande lektor;
• anställd för en begränsad tid om minst två år som lärare på konstnärlig grund.

Varför behövs det ett skolkollegium?

- Skolkollegiet behövs för att öka det kollegiala samtalet och inflytandet på KTH för att nå högre kvalitet i utbildning, forskning och samverkan, dvs att förstärka ”bottom-up”-perspektivet. Den enorma mängd kunskap och kompetens som finns hos kollegiet behöver fler vägar att nå fram (till rätt beslutsfattare) om KTH ska kunna möta framtidens utmaningar. Skolkollegiet ska inte ersätta linjeorganisationens struktur men komplettera den med en annan form. Denna form är inte färdig men kan till exempel komma att handla om att utveckla ett kollektivt ledarskap genom att lyssna snarare än peka, fundera snarare än kommunicera eller fånga snarare än kasta.

Vad är huvudämnet när skolkollegiet träffas för första gången?

- Huvudämnet för första sammanträdet är ”Hur har vårens snabba digitalisering påverkat kvalitén i verksamheten?” och handlar såklart om att fånga upp erfarenheter (både positiva och negativa) från Covid-19-pandemin som kom i mitten av mars. Vi är intresserade av att diskutera dessa erfarenheter på kort och lång sikt för att förstå hur de kan påverka kvaliteten i KTHs utbildning, forskning och samverkan.

Varmt välkomna!