Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Doktoranden i fokus för FA och vice FA

Publicerad 2024-03-26

Stefan Larsson utsågs till skolans nya forskarutbildningsansvarig (FA) vid årsskiftet efter att tidigare haft rollen som vice FA. Nu är även en ny vice forskarutbilningsansvarig (vice FA) på plats, Karin Bradley.

Stefan och Karin delar med sig av sina tankar, visioner och den spännande vägen framåt för skolans forskarutbildning.

Hur känns era nya roller hittills?

Stefan Larsson, professor och forskarutbildningsansvarig (FA)

- Det känns bra, och spännande! Jag hann vara vice FA och gå parallellt med tidigare forskarutbildningsansvarig Anders Karlström sedan i mars 2023, så tre kvartal, innan jag själv blev FA. Det var väldigt värdefullt. Jag tycker det är väldigt lärorikt att få sätta sig in i skolans forskning i hela dess stora bredd. Vi har väldigt varierande ämnen på ABE med samhällsvetenskap, humaniora och arkitektur utöver teknik och naturvetenskap. Jag har till exempel lärt mig mycket mer om olika former av forskning inom samhällsbyggnad och arkitektur, säger Stefan.

Karin Bradley, professor och vice forskarutbildningsansvarig (vice FA)

Karin fyller i: - För mig är det mer nytt, och roligt. Jag utsågs i mars så har precis börjat sätta mig in i arbetet. Det känns väldigt meningsfullt att få vara med och verka för god kvalitet i forskarutbildningen. Jag har tidigare mest sett den från handledarsidan, vilket ju ger en annan vinkel. Det är roligt att få en känsla för hela ABE och att få jobba med mer övergripande frågor.

- Jag håller med. Och vi har turen att få ta över ett fungerande, välskött system, och jobba vidare därifrån. Det ger stora möjligheter att fokusera på de frågor vi vill driva. Sedan har vi forskarutbildningshandläggarna som stöd, vilket är guld värt, fortsätter Stefan.

Vad är steg 1 för er?

- Vi håller på och sätter oss in i både de befintliga och nya programmens struktur och innehåll, och tittar även på hur vi smidigast kan integrera de nya ämnena och programmen. Det är viktigt att vi ser till att hanteringen av doktorander funkar oavsett om de tillhör ett ”gammalt” eller nytt program., säger Karin.

De ser även framemot att börja implementera KTH:s nya kvalitetssystem, drivet av dekanus, som ska vara klart till sommaren.

- Det är superspännande eftersom det kommer att ha en direkt inverkan på vår verksamhet. Det nya systemet innebär att vi kommer att arbeta närmare med programansvariga och handledare, vilket känns väldigt positivt. Vi kommer att besöka alla programmen och ser fram emot att ha en dialog och samla in synpunkter så snart vi har mer information, tillägger Stefan.

Internationell närvaro och doktorandfokus

Karin lyfter fram vikten av den internationella aspekten av forskarutbildningen.

- Alla disputationer öppnar upp för internationell vetenskaplig diskussion. Det är spännande både för skolan och för doktoranderna att knyta kontakter med internationella forskare. Vi försöker inkludera internationella opponenter i så stor utsträckning som möjligt. Det berikar inte bara den vetenskapliga diskussionen utan öppnar också upp för framtida samarbeten. Och med teknikens hjälp, som Zoom, kan vi utöka vår internationella närvaro ännu mer. Det är oerhört värdefullt.

Stefan betonar även ambitionen att hålla doktoranderna i fokus.

- Ett mål vi har är att skapa en starkare gemenskap bland doktoranderna på skolan och öka campuskänslan med gemensamma aktiviteter och teman. Trots vitt spridda ämnen och projekt så finns det väldigt många forskningsfrågor som är gemensamma för alla doktorander, som JML-frågor, forskningsetik eller stresshantering, säger han.

Ett område som båda är intresserade av att förbättra är balansen mellan arbete och fritid för doktoranderna. Pulsmätningar visar att många, både forskare och doktorander, ser sin forskning både som arbete och fritidsintresse, vilket kan bli ohållbart i längden.

- Vi vill försöka arbeta med att uppmärksamma strategier för att hjälpa doktoranderna att hålla en sund balans, betonar Stefan.

ABE-skolan står sig stark internationellt, ofta med hundra sökande per doktorandtjänst och ett ökande intresse från internationella sökande.

- Det är ett tecken på både KTH:s och ABE-skolans goda rykte och kvalitet, säger Karin. Vi ser en bred blandning av sökande, även från länder som Frankrike, Spanien och England som vi kanske inte sett lika mycket tidigare. Det finns ett stort behov av att attrahera och behålla internationell kompetens i Sverige.

Både Stefan och Karin är involverade i forskning och undervisning, Stefan inom jord- och bergmekanik och Karin med fokus på hållbar konsumtion och stadsutveckling. Deras eget arbete illustrerar ABE-skolans bredd och engagemang för samverkan, forskning och utbildning på alla nivåer.

Vad gör ni annars?

- Det fina med att jobba på ABE är att man som forskare kan jobba i bredd och inte bara spets. Jag skjuter på allt jag inte kan och ägnar mig åt t.ex. både miljögeoteknik och klassisk mekanik, alltså helt skilda grejer. Sedan försöker jag undervisa på alla nivåer inom grundutbildningen, årskurs 1-5. Det är jätteroligt!, säger Stefan.

- Forskning är den största delen för mig, både att leda befintliga projekt och förstås söka nya. Jag jobbar mycket med samverkan och är bl.a. med i Mistra Sustainable Consumption, där vi forskar om hållbar konsumtion och omställning av samhället. Sedan undervisar jag en del framförallt inom masterprogrammet Sustainable Urban Planning and Design, säger Karin.