Till innehåll på sidan

En julhälsning från skolledningen

Publicerad 2023-12-21

En julhälsning från skolchef Björn Berggren och vice skolchefer Karin Edvardsson Björnberg och David Nilsson.

Kära kollegor,

När vi närmar oss slutet av 2023, vill vi i ledningen vid ABE-skolan ta tillfället i akt att reflektera över årets händelser och framsteg, samt dela vår tacksamhet och förväntan inför det nya året.

Med tanke på rådande omständigheter i världen är det viktigt att vi fortsätter att stötta varandra och sprida ljus och hopp. Stort tack för ert engagemang och hårda arbete under detta år!

2023 har varit fyllt med betydelsefulla milstolpar och spännande utvecklingar. En av de mest framträdande händelserna var utnämningen av vår nya fakultetsnämnd, ett steg som stärker vår skolas kollegiala beslutsprocesser och ytterligare förbinder oss med vår vision om akademisk excellens och samhällsnytta. Vi ser fram emot de insikter och kunskap de kommer att bidra med.

Vi firade även i höstas 20-årsjubileet för Samhällsbyggnadsprogrammet. Detta program har inte bara varit en hörnsten i vår utbildningsportfölj, utan också en källa till innovation och samhällsförändring. Vi är tacksamma för alla lärare, studenter och alumner som har varit och fortsätter att vara en del av denna resa.

Under året har vi också lagt stor vikt vid ledarskap och har lanserat flera pilotprojekt inom ramen för "Framtidens Utbildning". Dessa initiativ är utformade för att bättre förbereda våra studenter för de utmaningar och möjligheter som framtiden innebär. Vi ser fram emot att se frukterna av dessa satsningar under kommande år.

Ett annat glädjeämne har varit de starka partnerskapen vi har utvecklat och fördjupat, särskilt med Stockholms stad och regionen. Dessa samarbeten har inte bara gynnat vår skola utan också haft en positiv inverkan på samhället i stort.

Även i år har en lärare vid ABE-skolan erhållit KTH:s Pedagogiska Pris och vi gratulerar Eva Liedholm Johnson för hennes insatser. Finns det något finare pris att få? 

De senaste åren har den ekonomiska situationen blivit kärvare i hela samhället och vid KTH arbetar vi målmedvetet för att ha budgeten i balans. Även för oss innebär ekonomin utmaningar men vid vår skola har vi ändå en förhållandevis god position.

När vi blickar framåt mot 2024, är vi fulla av optimism. Vi är fast beslutna att fortsätta dessa processer och utveckla vår skola ytterligare, tillsammans med alla er anställda.

Vi önskar er alla en fridfull julledighet och ett gott nytt år!

Björn, Karin och David

Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, KTH