Till innehåll på sidan

Energiplattformen besökte ABE-skolan

Publicerad 2021-12-14

KTH:s Energiplattform gör årligen besök till alla skolor för att få en överblick över den energirelaterade forskningen som bedrivs. Besöket är ett tillfälle för plattformen att ta del av energirelaterad forskning på skolan och samtala kring hur den kan stärkas och synliggöras. Pernilla Hagbert och Ulla Mörtberg är ABE-skolans representanter i Energiplattformen.

Pernilla Hagbert

Energiplattformen genomförde sitt årliga besök på ABE i måndags - kan ni berätta lite?

Ulla Mörtberg

- Förra årets digitala skolbesök bjöd på en kavalkad av forskning från ABE-skolans olika institutioner. Vid årets fysiska besök till ABE-skolan gjordes istället ett nedslag med forskarpresentationer från institutionerna för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) samt samhällsplanering och miljö. Den presenterade forskningen adresserade hela skalan från hushållens energipraktiker, energimodellering i den byggda miljön, koldioxidinlagring i fjärrvärmesystem och samhällsekonomiska effekter av vindkraftsutbyggnad. Skolbesöket avslutades med ett besök till KTH Arkitektur, där energiplattformen fick kika på labbet för 3D-printad betong samt ta del av studentprojekt inom återbrukad betong, två projekt som på olika sätt kan bidra till att minska klimatpåverkan från världens mest använda byggmaterial.

Vad är er roll i Energiplattformen?

- Vi är ABE-skolans representanter i Energiplattformens referensgrupp, där samtliga skolor på KTH ingår. Referensgruppen träffas regelbundet, även om det under pandemin blivit främst digitalt, för att ge input på frågor och aktiviteter som energiplattformen driver. För närvarande arbetar plattformen exempelvis med en populärvetenskaplig antologi, där man genom referensgruppen sökt forskare från hela KTH som vill bidra med ett kapitel kring energirelaterad forskning och utmaningar. Från ABE har vi fått flera intresserade som kommer att medverka i antologin.

Mer om energiplattformen

KTH:s plattformsorganisation för forskning inom energi skapades för att stötta och katalysera tvärvetenskaplig forskning på energiområdet. Ett viktigt mål är att underlätta interaktion mellan expertis vid KTH och externa partners inom akademi, offentlighet och företag med intresse för energiforskning.

Energiplattformen

Hur ska forskare på ABE göra om de vill vara en del av energiplattformen?

- En strategiskt viktig fråga är hur den breda och idag utspridda energirelaterad forskningen inom ABE-skolan kan lyftas upp och synliggöras. Energiplattformen arbetar på att uppdatera sin webbsida med tematiska kluster och tanken är att därifrån länka till forskare och forskargrupper vid ABE som på olika sätt jobbar med energifrågor och energiomställning. Om du vill synas i detta sammanhang, hör av dig till någon av oss! Energiplattformens årliga Energidialog samlar forskare från KTH och samhällspartners för nätverkande och diskussion kring nya forskningsrön inom energiområdet. ABE-skolan har tidigare varit underrepresenterade, trots att våra forskare bidrar med värdefulla perspektiv som kompletterar energiforskningen vid KTH, så vi hoppas att fler medverkar även nästa år! Slutligen finns det även möjlighet att genom energiplattformen söka medel för att stödja samarbeten mellan minst två skolor vid KTH i exempelvis nya energirelaterade forskningsansökningar eller andra aktiviteter.

Under hösten beviljades bl.a. stöd till ett nytt forskningsnätverk kring normkritisk energi- och hållbarhetsforskning, lett av Pernilla Hagbert (Samhällsplanering och Miljö), Loove Broms och Karin Erhnberger (SEED) samt Elina Eriksson (EECS-skolan) och Sara Ilstedt (ITM-skolan). Håll utkik efter inbjudan till nätverkets första seminarium under våren!

Kontakt