Till innehåll på sidan

Externa ledamöter utsedda till ABE-skolans fakultetsnämnd

Publicerad 2024-02-06

Skolchefen har beslutat att utse Johan Dozzi, Tyréns och Karin Ekdahl Wästberg, Stockholms stad till externa ledamöter i fakultetsnämnden vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad under mandatperioden 2024-01-01–2026-12-31.

Johan Dozzi är koncernchef på Tyréns och har varit extern ledamot i ABE-skolans tidigare strategiska råd.

Karin Ekdahl Wästberg är innovationsdirektör i Stockholms stad samt partneransvarig i Stockholms stads strategiska partnerskap med KTH.

Fakultetsnämnd ABE

Fakultetsnämnden vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) är skolans organ för kollegialt inflytande och beslutsfattande. Fakultetsnämnden består av skolchef som är ordförande, sex lärarledamöter varav en är vice ordförande, två externa ledamöter och två studentledamöter.

Mandatperioden för fakultetsnämnden är 2024-01-01 – 2026-12-31.

Fakultetsnämnd ABE