Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Förlängning av centrum och styrgrupp samt byte av ordförande, Centrum för Byggeffektivitet (CBE)

Publicerad 2022-05-25

Centrum för Byggeffektivitet (CBE) mandatperiod förlängs med sex månader till 2022-12-31. I samband med detta beslut förlängs även styrgruppens mandatperiod under samma period och en ny ordförande för styrgruppen, Johan Lins, Stockholms Byggmästareförening utses från 2022-06-01.

Vicerektor för forskning beslutar att:

  • förlänga centrumets mandatperiod med sex månader till 2022-12-31.
  • förlänga styrgruppens mandatperiod till 2022-12-31, med justeringen att Johan Lins ersätter Jan Kjellsson, båda från Stockholms Byggmästareförening.
  • godkänna ny ordförande för styrgruppen, Johan Lins, Stockholms Byggmästareförening, med mandatperiod 2022-06-01 – 2022-12-31.
  • tidpunkten för centrumet att inkomma med en självvärdering, inför en eventuell ytterligare förlängning av mandatperioden, är framflyttad till 20 oktober.

Centrum för Byggeffektivitet (CBE)

Centrum för Byggeffektivitet etablerades 2016 som en plattform för samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle inom samhällsbyggnadsområdet, med verksamhetsområdena nätverksbyggande, forskning och utveckling samt kunskapsspridning och utbildning. Föreståndare är Johan Silfwerbrand, ABE-skolan.

Centrum för Byggeffektivitet (CBE)