Förlängning av PA-uppdrag för arkitektprogrammet och masterprogrammet i arkitektur

Publicerad 2018-12-20

Skolchefen beslutar att förlänga Malin Åberg Wennerholms uppdrag som programansvarig för Arkitektutbildningen och masterprogrammet i Arkitektur under perioden 2019-01-01 – 2019-03-31.

Malin Åberg Wennerholm
Malin Åberg Wennerholm
adjunkt, programansvarig pa 087908914