Till innehåll på sidan

Förlängning av prefektuppdrag på Institutionen för byggvetenskap

Publicerad 2020-05-14

Skolchefen beslutar att förlänga Johan Silfwerbrands uppdrag som prefekt för Institutionen för byggvetenskap fram till och med 31 december 2020.

Johan Silfwerbrand
Johan Silfwerbrand
professor 087908033

Under rådande pandemi har samråd skett mellan nuvarande prefekt Johan Silfwerbrand, proprefekt Magnus Wålinder och skolledningen rörande prefektuppdraget på institutionen för byggvetenskap. Diskussionen har lett fram till förslaget om att förlänga mandatperioden för Johan Silfwerbrands uppdrag som prefekt att gälla fram till årsskiftet 2020/2021.
Samråd har skett med THS kring förslaget i enlighet med skolans rutin för studentinflytande.