Till innehåll på sidan

Förlängt mandat för programansvariga

Publicerad 2023-01-12

Två av ABE-skolans programansvariga har fått sina mandat förlängda av skolchefen.

Pieter Brokking har utsetts till programansvarig för masterprogrammet Hållbar samhällsplanering och stadsutformning för perioden 2023-01-01 till 2024-12-31.

Michele Simoni har utsetts till programansvarig för mastersprogrammet Transport, mobilitet och innovation för perioden 2023-01-01 till 2026-12-31.