Till innehåll på sidan

Förlängt uppdrag för ABE-skolans forskarutbildningsansvariga

Publicerad 2022-11-23

Sedan 1 januari 2019 är Anders Karlström forskarutbildningsansvarig och Karin Edvardsson Björnberg vice forskarutbildningsansvarig vid ABE-skolan. Nu har de fått uppdraget förlängt. Mycket har hänt under den period som går mot sitt slut och de ser flera viktiga uppgifter under de kommande fyra åren.

Vad har hänt under era första fyra år?

- Det nya kvalitetssystemet inom universitetsområdet implementerades och har snart varit på plats i en cykel. Kvalitetssystemet genomgår nu en revidering, och vi deltar i denna översyn utifrån forskarutbildningens perspektiv.

- Tillsammans med programansvariga har vi arbetat med att revidera de allmänna studieplanerna och våra doktorsprogram. Arbetet innebär att vi har haft möjlighet att se över hur vi kan säkerställa examensmål, exempelvis vad gäller ämneskärna och forskningens juridik och etik. I det senare fallet har vi också erbjudit seminarier som har hållits av KTH Biblioteket och avdelningen för forskningsstöd (RSO), riktat till handledare.

Vad är styrkorna i forskarutbildningen på ABE-skolan?

- ABE-skolan erbjuder en forskarutbildning med en enorm spännvidd, i jämförelse med några andra skolor på KTH. Inom vår forskarutbildning ryms naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap, humaniora och design. Vi kan märka att det skapar en medvetenhet om olika vetenskapsområden, metoder, normer och traditioner inom våra forskarmiljöer, vilket också kan tillvaratas inom forskarutbildningen.

- En utmaning, som inte är specifik för ABE-skolan, är hur man upprätthåller kvalitet inom små ämnen. Vid KTH har vi valt att organisera oss i doktorandprogram som innehåller flera ämnen, och möjligtvis har vi fortfarande en outnyttjad potential att använda programnivån i kvalitetsarbetet. Här kan vi se att man har valt olika strategier inom KTH.

Vad ser ni som viktigt att göra under den kommande perioden?

- I enlighet med uppdrag till vicerektor för utbildning kommer vi att se över rutiner kring kursutbud och kommunikation kring detta, samt intensifiera arbetet med att genomföra kuranalyser inom forskarutbildningen. Frågor om integrering av JML och hållbar utveckling kommer fortsatt att vara prioriterade. Vi kommer att fortsätta arbetet med ett kontinuerligt forum för kollegiala samtal inom handledarkollegierna när det gäller kvalitetsfrågor i forskarutbildningen. Vidare kommer vi att delta i arbetet med framtidens utbildning, utifrån forskarutbildningens perspektiv. Vi vill slutligen uppmärksamma att doktorandrepresentanter i exempelvis programråd gör ett väldigt viktigt arbete i kvalitetsarbetet.