Till innehåll på sidan

Förordnande av skolchefer från 2018-01-01

Publicerad 2017-09-29

Rektor beslutar, efter hörande av skolans lärare, övriga anställda och studenter, att förordna följande skolchefer:

  • Muriel Beser Hugosson , ABE - mandatperiod 2018-01-01 – 2021-12-31
  • Mikael Lindström, integrerade skolorna BIO/CHE/STH - mandatperiod 2018-01-01 – 2021-12-31
  • Jens Zander, integrerade skolorna CSC/EES/ICT - mandatperiod 2018-01-01 – 2020-12-31
  • Jan Wikander, ITM - mandatperiod 2018-01-01 – 2020-12-31
  • Leif Kari, SCI - mandatperiod 2018-01-01 – 2020-12-31

Beslut om ledning och organisation för ECE-skolan tas i separat beslut.