Fortsatt förordnande för vicerektor för hållbar utveckling

Publicerad 2018-12-07

Rektor beslutar att förlänga förordnandet av vicerektor för hållbar utveckling, Göran Finnveden, för mandatperioden 1 januari 2019 och tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2021.
Omfattningen som vicerektor utökas till 50% av en heltidstjänst.

Enligt KTH:s arbetsordning kan rektor utse vicerektorer för att ansvara för särkskilda områden. Rektor utsåg vicerektor för hållbar utveckling, professor Göran Finnveden, vid bildandet av KTH Sustainability Office i april 2011.

Vicerektor för hållbar utveckling ansvarar för :

  • Hållbar utveckling i utbildningen
  • Hållbar utveckling i forskningen

Vicerektor för hållbar utveckling innehar även rollen som ordförande i KTH-Sustainability.

Kontakt: