Till innehåll på sidan

Geodesi och satellitpositionering flyttar till Fastigheter och byggande

Publicerad 2017-12-12

Skolchefen beslutar att flytta avdelningen för geodesi och satellitpositionering (AGC) från Institutionen för samhällsplanering och miljö till Institutionen för fastigheter och byggande.
Den organisatoriska flytten ska vara genomförd till årsskiftet 2017/2018 med den nya organisatoriska tillhörigheten vid Institutionen för fastigheter och byggande gällande från 1 januari 2018.

Den organisatoriska flytten omfattar hela avdelningen inklusive personal, projekt, kurser, examinatorer, inventarier, anslagsmedel, myndighetskapital och annat som tillhör avdelningen. Beslut om exakt vilka kurser, examinatorer och handledare, personal och projekt som ingår i flytten kommer att fattas i separat beslut.

Skolchefen beslutar vidare att inrätta Avdelningen för geodesi och satellitpositionering (AIF) inom Institutionen för Fastigheter och byggande. Den tidigare organisationskoden AGC läggs ner från 1 januari 2018.