Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

GRU-ekonomin i fokus – efter första kvartalet 2024

Eva Liedholm Johnson, grundutbildningsansvarig ABE (Foto: Josefin Backman / KTH)
Publicerad 2024-04-22

KTH införde en ny GRU-resursfördelningsmodell vid årsskiftet vilket bl.a. innebär att interna takbelopp för varje skola införts som grundats på hur skolorna har dimensionerat sin utbildning. I den nya modellen blir prognoser, dimensionering och uppföljning än viktigare för att kunna bedöma hur vi ligger till. Eva Liedholm Johnson, ABE-skolans grundutbildningsansvarig berättar mer.

Hur går det för ABE?

- I år förlitar vi oss främst på data över hur vi har producerat tidigare, och det finns en tillförlitlighet i detta då vi har producerat stabilt under flera år. För 2024 så har vi gjort en försiktig ökning, i samråd med institutionerna. Syftet är att gemensamt med de andra skolorna ta ansvar gentemot KTH:s mål med en ekonomi i balans. En god nyhet är vi kan se att i kvartal 1 (Q1) ligger vi väl i fas med det vi har sagt att vi ska producera.

Vad är HST och HPR?

• HST = helårsstudent

• HPR = helårsprestation

HST och HPR är de mått som används för att mäta utbildningsvolymen vid högskolor och universitet och utgör grunden för beräkning av den statliga ersättningen som betalas ut till lärosätena.

Hur påverkar den nya GRU-resursfördelningsmodellen ABE?

- Den nya modellen kräver ökad fokus på dimensionering och prognoser för vårt utbildningsutbud. Nu finns det fler personer och funktioner som på olika sätt stötter upp i detta, både på institutionerna och på skolkansliet med nya roller i form av en skolcontroller och en utbildningscontroller. Summerat på skolan så når vi budget och takbelopp med en viss marginal både för anslagsfinansierade och betalande studenter. En grov prognos för helår baserad på tidigare års fördelning av HST och HPR pekar på att vi klarar målen som är uppsatta för 2024.

Vad händer framåt?

- Vi kommer att ta fram liknande underlag även på institutions- och avdelningsnivå senare i veckan. Där kan det naturligtvis bli större variationer. Om några veckor ska vi göra en grundligare analys och även en riktig prognos – detta blir underlag för rektorsdialogen och skolans totala uppföljning av verksamhet och ekonomi i början av maj. Det är oerhört värdefullt att vi är många som arbetar med detta framöver.

Har du någon mer kommentar kring detta?

- I egenskap av grundutbildningsansvarig vill jag passa på att tacka alla skolans lärare för allt fantastiskt arbete ni lägger ner, och att ni lyckas med att både skapa en hög kvalitet i utbildningen och en god ekonomi för KTH. Ni lärare ser till att kurserna kan genomföras på ett bra sätt, att studenterna tar sin högskolepoäng och att examinationen fungerar, med allt vad det innebär i arbete – och det ska ni verkligen ha en eloge för!