KTH inrättar råd för internationella samarbeten

Publicerad 2019-11-11

Rektor har beslutat att inrätta ett råd för internationella samarbeten. Muriel Beser Hugosson, skolchef för ABE-skolan, har utsetts till medlem i det nya rådet.

Rådet består av Muriel Beser Hugosson (ABE), Eva Malmström Jonsson (CBH), Markus Hidell (EECS), Lars Geschwind (ITM), Åsa Carlsson (GVS/IRO), Tina Murray (Rektors kansli) samt sammankallande Stefan Östlund, Vicerektor för globala relationer.

KTH ska genom framstående forskning, utbildning och nära samverkan med det omgivande samhället vara ett av Europas främsta tekniska universitet. Denna position ska stärkas ytterligare de kommande åren. KTH verkar på en internationell marknad och ska kunna konkurrera med andra framstående tekniska universitet om de bästa forskarna och studenterna.