Ledamöter i KTH:s nya anställningsnämnd utsedda

Publicerad 2019-07-05

Från och med 1 juli 2019 inrättar rektor en anställningsnämnd genom riktlinje till
anställningsordningen (V-2019-0630). Professor Folke Björk, Instituitionen för byggvetenskap, har utsetts till ledamot i den nyinrättade anställningsnämnden.

Anställningsnämnden består av ordförande, vice ordförande och sju ledamöter med anställning tillsvidare som professor eller lektor, samt tre representanter för studenterna. Även tre representanter som utses av arbetstagarorganisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Dekanus Anders Forsgren utses till ordförande, Anna Wistrand utses till vice ordförande och Folke Björk, Britt Östlund, Mikael Skoglund, Monica Lindgren, Ulf Olofsson, Linda Lundström och Mats Wallin utses tillsvidare till ledamöter i anställningsnämnden.
Mandatperioden för nämnden gäller från och med 1 juli 2019 och tillsvidare, dock längst till och med 30 juni 2023.