Ledamöter i KTH:s nya utbildningsnämnd utsedda

Publicerad 2019-07-03

Från och med 1 juli 2019 inrättar rektor en utbildningsnämnd genom riktlinje om utbildningens organisation (V-2019-0629). Maria Håkansson, universitetslektor och prefekt på institutionen för Samhällsplanering och miljö har utsetts till ledamot i den nyinrättade utbildningsnämnden.

Maria Håkansson
Maria Håkansson
prefekt, universitetslektor 087909280

Utbildningsnämnden består av vicerektor med ansvar för utbildning (ordförande), en vice ordförande och sju andra ledamöter som har anställning tillsvidare som professor, lektor eller adjunkt samt tre ledamöter som representerar studenterna.

Leif Kari, vicerektor med ansvar för utbildning, blir nämndens ordförande. Sofia Ritzen utses till vice ordförande och Christina Divne, Lena Gumaelius, Maria Håkansson, Elling Jacobsen, Anna Jerbrant, Joakim Lilliesköld och Gunnar Tibert är utsedda till ledamöter. Mandatperioden för nämnden gäller från och med 1 juli 2019 och tillsvidare, dock längst till och med 30 juni 2023.