Ledamöter som representerar lärarna i universitetsstyrelsen utsedda

Publicerad 2020-03-17

Valresultatet har fastställts av rektor genom beslut. Rektor har också beslutat att utse tre ledamöter som representerar lärarna i universitetsstyrelsen. Professor Nicole Kringos, Instituitionen för byggvetenskap, är en av de som har utsetts till ledamot.

Den nya universitetsstyrelsen tillträder den 1 maj 2020.

Enligt högskoleförordningen 2 kap 7a § har lärarna rätt att utse tre ledamöter i universitetsstyrelsen. Ledamöterna ska utses genom val inom högskolan.

Mandatperioden för tidigare tre lärarledamöterna går ut 2020-04-30 och nya ledamöter behövde därför utses för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2023. Valet genomfördes elektroniskt 2 – 8 mars 2020.